Międzynarodwe prawo transportowe

Znajdują się tutaj ujednolicone teksty aktów prawnych, które mogą być przydatne przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Korzystając z poniższych tekstów należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym nie stanowią one źródła prawa i mają charakter wyłącznie pomocniczy i poglądowy. Jedynym legalnym źródłem prawa są ustawy, rozporządzenia i inne akty opublikowane w urzędowych publikatorach, takich jak np. Dziennik Ustaw lub Monitor Polski.

Zobacz także: POLSKIE PRAWO TRANSPORTOWE

ATP

ATP - Umowa o miedzynarodowych przewozach szybko psujacych sie artykułów zywnosciowych i o specjalnych srodkach transportu przeznaczonych do tych przewozów Umowa o miedzynarodowych przewozach szybko psujacych sie artykułów zywnosciowych i o specjalnych srodkach transportu przeznaczonych do tych przewozów ATP , sporzadzona w Genewie dnia 1 wrzesnia 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Umawiajace sie Strony, pragnac polepszyc warunki zachowania jakosci szybko psujacych sie artykułów zywnosciowych w czasie ich przewozu, w szczególnosci w ramach handlu miedzynarodowego, uwazajac, ze polepszenie tych warunków moze przyczynic sie (...)

Konwencja AETR

Umowa Europejska dotyczaca pracy załóg pojazdów wykonujacych miedzynarodowe przewozy drogowe AETR sporzadzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087) Umawiajace sie Strony, pragnac popierac rozwój i usprawnienie miedzynarodowych przewozów drogowych pasazerów i ładunków, przekonane o potrzebie zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, uregulowania niektórych przepisów dotyczacych warunków zatrudnienia w miedzynarodowym transporcie drogowym zgodnie z zasadami Miedzynarodowej Organizacji Pracy oraz wspólnego ustalenia niektórych srodków dla zapewnienia przestrzegania takiego uregulowania, uzgodniły, co nastepuje: Artykuł 1 Okreslenia W rozumieniu niniejszej (...)

Konwencja CMR

Konwencja o umowie miedzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR sporzadzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238, sprost. Dz. U z 1995 r. Nr 69, poz. 352) Wstep Umawiajace sie Strony, Uznajac za pozyteczne uregulowanie w jednolity sposób warunków umowy miedzynarodowego przewozu drogowego towarów, w szczególnosci jesli idzie o dokumenty uzywane do tego przewozu oraz o odpowiedzialnosc przewoznika, Zgodziły sie na nastepujace postanowienia: Rozdział I ZAKRES STOSOWANIA Artykuł 1 1. Niniejsza Konwencje stosuje sie do wszelkiej umowy (...)

Konwencja TIR

Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR Sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. ( zał. do Dz. U. Z 1984 r. Nr 17, poz. 76) Styczeń 2007 r. (tekst jednolity) Umawiające się Strony, pragnąc ułatwić międzynarodowe przewozy towarów pojazdami drogowymi, mając na uwadze, że poprawa warunków przewozu stanowi jeden z zasadniczych czynników rozwoju współpracy między nimi, wypowiadając się za uproszczeniem i harmonizacją formalności administracyjnych, zwłaszcza na granicach, w dziedzinie przewozów międzynarodowych, zgodziły się na następujące postanowienia: Rozdział I POSTANOWIENIA (...)

Konwencja wiedeńska

Konwencja wiedeńska - konwencja o ruchu drogowym, sporzadzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Konwencja o ruchu drogowym, sporzadzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) Umawiajace sie Strony, pragnac ułatwic miedzynarodowy ruch drogowy i zwiekszyc bezpieczenstwo na drogach przez przyjecie jednolitych zasad ruchu, zgodziły sie na nastepujace postanowienia: Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Okreslenia W celu stosowania postanowien niniejszej konwencji nizej podane okreslenia maja (...)

    Facebook