Transport

Transport to przemieszczanie ładunków (ludzi lub towarów) za pomocą środków transportu. Określenie to pochodzi z łaciny (transportare) i oznacza „przenieść, przewieźć”.

Transport jest działem gospodarki silnie powiązanym z innymi jej dziedzinami. Trudno wyobrazić dzisiaj sobie działanie jakiejkolwiek firmy bez środków transportu.

Transport może być :

  • Lądowy (drogowy, kolejowy, rurociągowy)
  • Wodny (śródlądowy, morski)
  • Powietrzny (lotniczy)
  • Mieszany

Inny podział transportu to: transport rzeczy i transport osób.

Transport jest bardzo ważny dla wielu dziedzin naszego życia. Ma wpływ na:

  • Jakość i cenę świadczonych towarów i usług – co jest zależne od szybkości dostarczenia towaru i jakości jego przewozu
  • Stan dróg i środowiska – używany sprzęt oraz jednorazowy przewóz większej ilości towarów decydują o emisji szkodliwych substancji i używalności nawierzchni
  • Czas otrzymania towaru lub możliwości przemieszczania się
  • Rozwój gospodarki i infrastruktury

Do najpopularniejszych rodzajów transportu lądowego zalicza się transport ciężarowy, a kierowcy jeżdżący ciężarówkami stworzyli swoisty język i niezwykły klimat będący otoczką tego zawodu. Stali się bohaterami satyrycznych skeczy, jak i wielu piosenek.

Facebook